Izbori 2017

Kandidacijske liste Izjava o visini i izvoru vlastitih sredstava – Zlatko Đuroković Kandidadura za načelnika – Antun Glavaš Izjava o visini i izvoru vlastitih sredstava – Antun Glavaš IZ-DP, IZ-TP, IZ-MO Antun Glavaš kandidacijska lista grupe birača IZ-DP, IZ-TP, IZ-MO Antun Glavaš IZ-TP, IZ-DP, IZ-MO Zlatko Đuroković Rezultati izbora za … Više…