Povijest

Prvi spomen imena Feričanci seže iz 13. stoljeća kada se u jednoj listini spominje, među naseljima motičanskog vlastelinstva, naselje Fereczfalwa, koje odgovara današnjem imenu. Predjeli podno Krndije i Papuka bili su slabo nastanjeni i teško prohodni. Sredinom 18. stoljeća Feričanci mijenjaju nekoliko gospodara. 1742. godine posjed Feričance od Pejačevićevih kupuje … Više…

Gospodarstvo

Gospodarski razvitak Općine Feričanci počiva na prirodnim resursima , ulaganju kapitala i ljudskom potencijalu. Prirodni resursi su komparativna prednost, a među njima je najznačajnije poljoprivredno zemljište, koje čini veći dio ukupne površine Općine Feričanci. Gospodarska aktivnost na području Općine Feričanci odvija se u sklopu 6 poslovnih jedinica koja imaju sjedište … Više…

Vinicilirska kuća

Usred vinograda, na jednom od ponajboljih vinogradarskih položaja u Feričancima, na Goveđoj glavi, smještena je stara vincilirska kuća, koja je 2009.-2010. obnovljena, a izgradnjom dodatnih objekata cjelokupan je kompleks prenamijenjen za potrebe vinarije FeraVino d.o.o. (prijem poslovnih partnera uz kušanje vina, obilazak vinograda i mogućnost prihvata manje grupe gostiju uz … Više…

Vinski podrum Mihalović

Vinski podrum u Feričancima, danas najčešće zvan “Stari podrum”, nalazi se na kraju Ferićeve ulice, uz križanje s ulicom Brkićev arman koja vodi prema vinogradima na položaju Goveđa glava. Izgrađen je na prijelomu 18. i 19. stoljeća, kao jednokatna gospodarska zgrada, izduženog pravokutnog tlocrta, u čijem je prizemlju ukopan bačvasto … Više…