Izbori 2017

Kandidacijske liste Izjava o visini i izvoru vlastitih sredstava – Zlatko Đuroković Kandidadura za načelnika – Antun Glavaš Izjava o visini i izvoru vlastitih sredstava – Antun Glavaš IZ-DP, IZ-TP, IZ-MO Antun Glavaš kandidacijska lista grupe birača IZ-DP, IZ-TP, IZ-MO Antun Glavaš IZ-TP, IZ-DP, IZ-MO Zlatko Đuroković Rezultati izbora za … Više…

Obavijest – ogrijev

OBAVJEŠTAVAJU SE KORISNICI ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB KOJI SE GRIJU NA DRVA DA SE JAVE U OPĆINU FERIČANCI RADI PODNOŠENJA ZAHTJEVA O OSTVARIVANJU PRAVA NA NAKNADU ZA TROŠKOVE OGRIJEVA SVAKIM RADNIM DANOM U VREMENU OD 08:00 DO 12:00 SATI. SA SOBOM PONIJETI: 1. RIJEŠENJE CENTRA ZA SOCIJALNU … Više…