O općini

 

Općina Feričanci zaprema površinu od 46 km2, te obuhvaća četiri naselja: Feričance, Valenovac, Vučjak Feričanački i Gazije. Područje općine Feričanci se nalazi na krajnjem zapadnom dijelu Osječko-baranjske županije, na geoprometnom položaju kojeg karakterizira važan prometni pravac (državna cesta D-2), koji od Varaždina, preko Virovitice ide prema Osijeku. Bitno je napomenuti da se u desetak kilometara udaljenim Našicama križaju važni prometni pravci (Donji Miholjac – Našice, Požega – Našice – Osijek, Požega – Našice – Đakovo.) Na području općine živi ukupno 2418 stanovnika (Feričanci – 1854, Vučjak Feričanački 270, Valenovac – 207 i Gazije – 93).Prirodni položaj Feričanaca na sjevernom podgorju Krndije, u dijelu gdje se njezini brežuljci već spuštaju prema prostranoj dravskoj nizini, omogućio je razvoj brojnih resursa, kako u prošlosti, tako i danas. Južni dijelovi općine svojom su većom nadmorskom visinom osobito pogodni za uzgoj vinove loze i voća, dok su šumska područja pogodna za razvoj lova i gljivarstvo. Veći dio općine rasprostire se na blagim brežuljcima i ravničarskom terenu, gdje je pretežna gospodarska djelatnost poljodjelstvo i stočarstvo. Planiranim proširenjem ribnjaka u akumulacijko jezero, na lokaciji Švajcerija na Vučjaku Feričanačkom, otvorit će se i mogućnost ribolovnog turizma. Područje općine Feričanaci obiluje terenima čija je osnovna karakteristika raznolikost hranidbenog lanca potrebnog za dobru ispašu pčela. Osobito su značajni bagremici, nekada sađeni upravo za potrebe vinogradarstva (izradu kolja za trsje). Čitavo je područje bogato vodotocima i izvorima, od kojih se kvalitetom vode osobito ističe izvor Prudnjak, nedaleko vinskog podruma Mihalović u zapadnom dijelu naselja.

Od gospodarskih subjekata u Feričancima najvažniji su: FeraVino d.o.o. (vinogradarstvo i proizvodnja vina), Osilovac d.o.o. (uzgoj žitarica i drugih usjeva i nasada, uzgoj goveda za konzumaciju mesa, farma muznih krava i uzgoj teladi), Poljoprivredna zadruga Matija Gubec (uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji), Bagicommerce d.o.o. (uzgoj goveda za konzumaciju mesa), Agro-Puba d.o.o. (uzgoj svinja), Heros mlin (trgovina na malo u specijaliziranoj prodavaonici), uz niz manjih proizvodnih pogona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed