Povijest

Prvi spomen imena Feričanci seže iz 13. stoljeća kada se u jednoj listini spominje, među naseljima motičanskog vlastelinstva, naselje Fereczfalwa, koje odgovara današnjem imenu. Predjeli podno Krndije i Papuka bili su slabo nastanjeni i teško prohodni.
Sredinom 18. stoljeća Feričanci mijenjaju nekoliko gospodara. 1742. godine posjed Feričance od Pejačevićevih kupuje Dimitrije Mihajlović, konjički kapetan austrougarske vojske .
1745. kroz naselje prolazi tvrda cesta, 1777, ustanovljena je župa, a 1787. osnovana pučka škola. S kraja stoljeća potječe i dvorac obitelji Mihalović.
Crkva je sagrađena u baroknom-klacističkom stilu, dograđivana i uređivanja više puta. Unutrašnje slike i oltari rađeni u duborezu , novi toranj sa snažnim zvonima i satom na sve četiri strane svijeta, svrstavaju je mađu najljepše u Slavoniji.
U 19. stoljeću naselje doživljava gospodarski i kulturni procvat.Doseljavanjem mađarskih i njemačkih obrtnika i trgovaca raste gospodarska moć naselja. Osnivaju se obrtnički cehovi, a privilegijem iz 1819. godine počinje s radom vatrogasno društvo, a potom i glazbene, pjevačke i diletantske udruge.
U 20. stoljeću veliki ratovi mijenjaju etničku sliku svijeta, a čega ne bijahu pošteđeni ni Feričanci, iako se natlu Feričanaca nikada nije ratovalo. Poslije prvog svjetskog rata selo napušta većina naseljenih Mađara i Njemaca , a iz Dalmacije doseljavaju Hrvati koji trajno ostaju u naselju.
Gospodarski ustroj naselja zasniva se na geografskom položaju. Zemljoradnja je oduvijek bila na prvom mjestu. Tek je gradnja tvornica u susjednim mjestima poremetila te prioritete. No Feričanci nikada nisu posve ostavili zemlju, niti su bili izraziti poljoprivrednici.

Naročito povoljan položaj naselja prema gorju od davnina je pogodovao uzgoju vinove loze. Počeci su negdje oko trinaestog stoljeća. Potom su kroz stoljeća mnogi veleposjednici, različiti oblici društvenog vlasništva, sve do današnjeg modernog poduzeća “Feravino” d.o.o. Održavali kult uzgoja poznatih sorti grožđa i vina , među kojima počasno mjesto ima frankovka. Nositelj ratarske i stočarske proizvodnje danas je “Osilovac” d.o.o. , član NEXE grupe, kao i Feravina. Osim njih poljoprivredom se uspješno bavi nekoliko istaknutih pojedinaca.
Feričanci su moderno uređeno naselje koje ima gotovo sva obilježja gradića, a glavnina događaja odvija se na Trgu M. Gubca. Tu su smješteni crkva, osnovna škola, općinska uprav, pošta, ambulanta, ljekarna, vrtić, benzinska postaja, vatrogasni dom, tržnica, likovna galerija, trgovine, ugostiteljski objekti i dr..
Feričanci imaju i dugu i bogatu tradiciju rada kulturnih, sportskih i humanitarnih udruga. Više od sedamnaest godina djeluje kulturno društvo ( danas KUD “Manuel” u spomen na heroja Domovinskog rata, Manuela Grgurića) s foklornom, tamburaškom, likovnom i sekcijom vezilja. Dobrovoljno vatrogasno društvo staro je preko 100 godina, a nogometni klub FEŠK djeluje od 1927. godine.Uspješno djeluje i Boćarski klub, planinarsko društvo te lovačko društvo.

Bookmark the permalink.

Comments are closed