Obavijest – ogrijev

OBAVJEŠTAVAJU SE KORISNICI ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB KOJI SE GRIJU NA DRVA DA SE JAVE U OPĆINU FERIČANCI RADI PODNOŠENJA ZAHTJEVA O OSTVARIVANJU PRAVA NA NAKNADU ZA TROŠKOVE OGRIJEVA SVAKIM RADNIM DANOM U VREMENU OD 08:00 DO 12:00 SATI. SA SOBOM PONIJETI: 1. RIJEŠENJE CENTRA ZA SOCIJALNU … Više…

Prostorni planovi

Prostorni planovi 1 2 3 4 5 6 pdf Preuzimanje Pregled dpu-dracica-1procisceni-tekst-1 Size : 182.08 kb Otvaranja: 54 Dodano: 14-09-2016 pdf Preuzimanje Pregled Odluka o IV. izmjenama i dopunama PPUO Feričanci – pročišćeni tekst Size : 320.69 kb Otvaranja: 112 Dodano: 17-11-2016 pdf Preuzimanje Pregled Odluka o izradi III izmjena … Više…

Istaknuti dokumenti

# Title Otvaranja Dodano Istaknuti dokumenti Pod-kategorija : Proračun Pod-kategorija : Plan nabave Poslovnik općinskog vijeća 64 02-04-2016 Odluka o pristupu informacijama 69 02-04-2016 ODLUKU O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE FERIČANCI 75 02-04-2016 IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana … Više…