Naselje Valenovac

valenovacNaselje Valenovac ima 201 stanovnika. Od toga je 86 mlađih od 30 godina, 87 je stanovnika u dobi između 30 i 60 godina, dok su 28 stanovnika starija od 60 godina. U mjestu postoji dobrovoljno vatrogasno društvo DVD – Valenovac i trgovina mješovitom robom. Stanovništvo Valenovca vodom se opskrbljuje iz lokalnog vodovoda. Trenutno nema riješeno pitanje odvodnje putem javnog kanalizacijskog sustava, što uzrokuje poznate probleme, koji su naročito izraženi u onim domaćinstvima koja se vodom opskrbljuju iz kopanih bunara. Za naselja Valenovac postoji izrađeno idejno rješenje odvodnje, temeljem kojeg je izrađen glavni projekt odvodnje naselja Feričanci, s idejnim rješenjem za pročišćavanje otpadnih voda za naselje Feričanci.

Bookmark the permalink.

Comments are closed