Naselje Vučjak Feričanački

vucjak-fericancki

Naselje Vučjak Feričanački broji 270 stanovnika. U mjestu postoji trgovina mješovitom robom, automehaničarska radionica, usluge Klesarstva. Vučjak Feričanački ima riješeno pitanje vodoopskrbe iz javnog vodoopskrbnog sustava (Našički vodovod). Za naseljei Vučjak Feričanački postoji izrađeno idejno rješenje odvodnje , temeljem kojeg je izrađen glavni projekt odvodnje naselja Feričanci, s idejnim rješenjem za pročišćavanje otpadnih voda za naselje Feričanci.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed