Izjava o nepostojanju sukoba interesa s gospodarskim subjektima pri sklapanju Ugovora o javnoj nabavi

Dokument možete pogledati ovdje.