Obavijest za javnosti o izradi III. izmjena i dopuna PPUO Feričanci

Dokument možete pogledati ovdje.