Zaključak o utvrđivanju prijedloga III. izmjena i dopuna PPUO Feričanci

Dokument možete pogledati ovdje.