Izjava o nepostojanju sukoba interesa s gospodarskim subjektima

Dokument možete pogledati ovdje.