Prostorni plan uređenja općine Feričanci – IV. izmjene i dopune – odgovori na mišljenja, prijedloge i primjedbe sudionika zaprimljenih u javnoj raspravi (14. – 21. rujan 2016.)

Dokument možete pogledati ovdje.