Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Dokument možete pronaći ovdje.