Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Natječaji

Javni poziv – stručno osposobljavanje za rad

U cilju korištenja mjere “Stručno osposobljavanje za rad” putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, područne službe u Našicama, općina Feričanci iskzuje interes i potrebu za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnom tijelu općine Feričanci. Cilj stručnog osposobljavanja je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita u skladu s člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Pojedinosti možete pronaći ovdje.

Natječaj za pročelnika jedinstvenog upravnog odjela

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08. i 61/11.), Općinski načelnik Općine Feričanci raspisuje natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Feričanci (1 izvršitelj), na neodređeno , na puno radno vrijeme od 20 sati tjedno , uz probni rad od tri mjeseca.

Natječajna dokumentacija

Natječaj prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

Općina Feričanci je provela natječaj prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države te se trenutno čeka potvrda nadležnog ministarstva o rezultatima. Izmjera K.O Gazije je pri samom kraju i rezultati su poslani u Zagreb na potvrdu novog i poništenje starog gruntovnog plana. Obavljen je i popis stanovništva 2011 god. sukladno zakonu.

Za potrebe obavljanja javnih radova na području Općine Feričanci je primljeno 10 djelatnika. U pripremi je i realizacija novog parkirališta za potrebe groblja jer trenutni kapaciteti ne zadovoljavaju potrebe mještana te se stoga stvaraju gužve i prometni zastoji na tom dijelu ceste na što uvelike utječe i svjetlosna signalizacija radi koje se u takvim uvjetima sporije odvija cirkulacija prometa od mjesnog groblja prema glavnoj prometnici u centru.

Skip to content