Financijski planovi nezavisnih vijećnika i izjave 2014.