Izjava o nepostojanju sukoba interesa s gospodarskim subjektima