Obavijest o dodjeli koncesije za obavljanje javne usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada sa područja Općine Feričanci