Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Izgradnja reciklažnog dvorišta u općini Feričanci

Izgradnja reciklažnog dvorišta u općini Feričanci

Općina Feričanci 17. rujna 2018. sklopila je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt izgradnje reciklažnog dvorišta čija se realizacija financira sredstvima iz Kohezijskog fonda u razdoblju 2014. do 2020. Ugovor za izgradnju reciklažnog dvorišta, referentnog broja K.K.06.3.1.03.0085, potpisan je s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Predviđeno trajanje projekta je 12 mjeseci s završetkom u rujnu 2019.

Ukupna vrijednost projekta je 2.880.234,38 kn od čega prihvatljivi troškovi iznose 2.807.859,38 kn. Ostvarena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda iznose 2.386.6680,47 kn, što čini 85% prihvatljivih troškova. Ostatak sredstava osiguran je iz proračuna Općine.

Do kraja kolovoza 2018. potpisani su svi ugovori obuhvaćeni projektom izgradnje reciklažnog dvorišta, a to su:

  • Ugovor za pružanje usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom, provođenje informativno-obrazovnih aktivnosti te promidžbu i vidljivost projekta (potpisan u rujnu 2018.).
  • Ugovor za pružanje usluge stručnog nadzora, koordinatora II zaštite na radu i projektantskog nadzora (potpisan u studenom 2018.).
  • Ugovor za izvođenje radova na izgradnji reciklažnog dvorišta (potpisan u studenom 2018.)

Planirani radovi izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta trajat će 5 mjeseci.

Izgradnjom reciklažnog dvorišta na području Općine Feričanci osigurati će se infrastruktura za sakupljanje odvojenih komponenti komunalnog otpada, što će, uz provođenje informativno-obrazovnih aktivnosti povećati stopu odvojeno prikupljenog komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina otpada koji se odlaže na odlagališta. Provedba projekta će posljedično utjecati na zaštitu okoliša (smanjenje količine otpada na odlagalištima, izbjegavanje odlaganja otpada u okoliš, smanjenje emisija stakleničkih plinova) te pridonijeti održivom sustavu gospodarenja otpadom.

Skip to content