Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Kontakt

Općinski načelnik

Marko Knežević, prof. (nez.)
telefon : 031 603 016
fax: 031 603 749
mob: 091 260 4315
e-mail: [email protected]

 

Zamjenik općinskog načelnika

Ivan Kapraljević (HDZ)
telefon : 031 603 016
fax: 031 603 749
mob: 098 936 1831
e-mail: [email protected]

Predsjednik općinskog vijeća

Marin Benić (HDZ)
mob: 091 260 3216

Pročelnik

Ivan Matulić
telefon : 031 603 216
e-mail: [email protected]

Računovodstvo

Jasna Dado
telefon : 031 603 216
fax: 031 603 749
e-mail: [email protected]

Upravni odjel
Službenica za informiranje

Zlata Vukoja
telefon : 031 603 816
e-mail:[email protected]

 

Porezi i doprinosi

Damir Završki
e-mail: [email protected]

Vlastiti komulani pogon

Josip Jurčević
e-mail: [email protected] -fericanci.hr