Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Kontakt

Općinski načelnik

Marko Knežević, prof. (HDZ)
telefon : 031 603 016
fax: 031 603 749
mob: 091 260 4315
e-mail: nacelnik@opcina-fericanci.hr

Pročelnik

Ivan Matulić
telefon : 031 603 216
e-mail: procelnik@opcina-fericanci.hr

Predsjednik općinskog vijeća

Marin Benić (HDZ)
mob: 091 260 3216

Računovodstvo

Jasna Dado
telefon : 031 603 216
fax: 031 603 749
e-mail: racunovodstvo@opcina-fericanci.hr

Porezi i doprinosi

Domagoj Marinić
e-mail: porezi-doprinosi@opcina-fericanci.hr

Vlastiti komulani pogon

Josip Jurčević
e-mail: vlastiti-pogon@opcina -fericanci.hr

Predstavke, pritužbe i pohvale

Svoje pritužbe, predstavke, ali i pohvale na rad Općine ili djelatnika Općine možete podnijeti pisanim putem na e-mail:

nacelnik@opcina-fericanci.hr

Radno vrijeme Općine Feričanci

Ponedjeljak – petak

07:00 – 15:00

Skip to content