Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC-5 “Goveđa glava” u Feričancima

Projekt rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC-5 “Goveđa glava” u Feričancima financiran je u sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Mjera 07 ”Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima”, Podmjera 7.2. ”Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije”, provedba tipa operacije 7.2.2. ”Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta”.

Ugovorom o financiranju broj 776172/2018, KLASA: 440-12/16-07-02-02/0084, URBROJ: 343-0100/05-18-004 od 02.02.2018. te Odlukom o dodjeli sredstva KLASA: 440-12/16-07-02-02/0084, URBROJ: 343-2110/01-18-011 od 08.11.2018. Općini Feričanci (Korisniku) dodijeljena je potpora u iznosu 7.536.800,00 Kn za ulaganje u građenje nerazvrstane ceste NC-5 “Goveđa glava”.

Navedena nerazvrstana cesta NC-5 u postojećem stanju ne zadovoljava u potpunosti sigurnosne uvijete kao ni ostale uvijete korištenja (prometno povezivanje, turistički aspekt, potencijal za daljnji razvoj gospodarskih djelatnosti). S ciljem poboljšanja kvalitete cestovne mreže koja će posljedično doprinijeti povećanju kvalitete života i uvjeta življenja stanovnika općine te postaviti temelje za daljnje razvoj javne, poslovne, gospodarske i druge infrastrukture Općina Feričanci je uložila sve potrebne napore kako bi se projekt rekonstrukcije ove nerazvrstane ceste proveo uz sufinanciranje sredstvima Europske unije (Europski poljoprivredni fond za regionalni razvoj).

Ukupna vrijednost projekta: 9.307.793,64 Kn
Iznos potpore: 7.536.800,00 Kn Ž
EU sufinanciranje projekta: 6.406.280,00 Kn

Udio sufinanciranja: 85% EU, 15% RH

KRATAK OPIS PROJEKTA:

Projekt rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC-5 “Goveđa glava” u Feričancima smješten je na k.č.br. 4096, 3496, 4060/2, 4107/1,4107/ 2,4109/1, 4099/1, 4105/2, 4105/1, 4060/4 i 4104 u K.O. Feričanci.

Rekonstrukcija ceste podijeljena je na 3 kraka:

 • Krak 1 – Brkićev arman u građevinskom području L = 862,46 m
  – izvan građevinskog područja L = 2870,12 m
  – ukupno: 3732,58 m; š = 3,00 m
 • Krak 2 – Vinogradska ulica u građevinskom području L = 965,53 m
  – izvan građevinskog područja L = 1810,89 m
  – ukupno: 2776,42 m; š = 3,00 m
 • Krak 3 – izvan građevinskog područja L = 1766,88 m; š = 5,50 m

Ukupna duljina rekonstrukcije nerazvrstane ceste iznosi 8275,88 m.

Kolnik je u sva tri kraka namijenjen za dvosmjeran promet.

CILJEVI PROJEKTA: rekonstrukciju postojeće nerazvrstane ceste u postojećim gabaritima, poboljšanje uvjeta prometovanja i povećanje sigurnosti te olakšavanje mobilnosti lokalnog stanovništva.

REZULTATI PROJEKTA:
– rekonstruirana NC br. 5 „Goveđa glava“ ukupne dužine 8.275,88 m u tri kraka
– povećana sigurnost sudionika u prometu kroz primjenu novih prometnih rješenja
– smanjeno vrijeme putovanja na NC br. 5 za 50% te brže povezivanje unutar općine Feričanci

Završetak radova te puštanje u promet očekuje se polovicom 2019. godine.

Za uvećanu sliku kliknite na sliku.

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. – 2020.

Za uvećanu sliku kliknite na sliku.

Skip to content