Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Vijesti

Javni poziv vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada

Temeljem članka 28. stavak 2. Zakona o postupanju  s nezakonito  izgrađenim zgradama (“Narodne novine” broj  90/11.) Općina Feričanci upućuje

JAVNI POZIV VLASNICIMA / INVESTITORIMA NEZAKONITO  IZGRAĐENIH ZGRADA RADI PODNOŠENJA ZAHTJEVA  ZA DONOŠENJE RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU.

Pozivaju se vlasnici /investitori  nezakonito izgrađenih  zgrada na području  Općine Feričanci (naselja Feričanci, Gazije, Valenovac i Vučjak Feričanački) da temeljem članka 7. Zakona o postupanju  s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne Novine broj 90/11) podnesu zahtjev za donošenje rješenja o  izvedenom stanju Upravnom odjelu  za prostorno  uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša  Osječko-baranjske županije, Našice, Pejačevićev trg  br. 7.

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju  može se podnijeti do 31 prosinca 2012 godine.

Natječaj za pročelnika jedinstvenog upravnog odjela

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08. i 61/11.), Općinski načelnik Općine Feričanci raspisuje natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Feričanci (1 izvršitelj), na neodređeno , na puno radno vrijeme od 20 sati tjedno , uz probni rad od tri mjeseca.

Natječajna dokumentacija

Mirko Jurčević

Rođen 12.11.1966 god. u Orahovici. Osnovnu školu završio u Feričancima. Srednju školu – poljoprivredni tehničar: voćar, vinogradar i vinar završio u Orahovici. JNA odslužio 1986 god.  sudionik, dragovoljac Domovinskog rata, dočasnik Hrvatske vojske sa činom stožernog narednika. Odlikovan Spomenicom Domovinskog rata.

Član Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca domovinskog rata, vrši funkciju predsjednika Podružnice Osječko-baranjske, Ogranka Feričanci treći mandat koja je i bila jedan od osnivača Regionalnog foruma Slavonije i Baranje i Foruma udruga Našičkog područja.

Član HNS-a od 2000 god. Do sad vršio funkcije: član izvršnog odbora podružnice, tajnik podružnice, drugi mandat predsjednik podružnice i predsjednik, član županijskog vijeća. Bio je predsjednik Suda časti Osječko-baranjske županije, član proširenog predsjedništva županije kao i član predsjedništva.  Obnašao funkcije člana uprave i predsjednika skupštine kluba “FEŠK” Feričanci.

“Samim volonterskim radom dokazao sam svoje organizacijske sposobnosti kroz sve navedene funkcije, a navodim da sam bio inicijator i osnivač UHBDDR-a Ogranak Feričanci, kao i što sam obavljao navedene funkcije do samog isteka mandata s kojih nisam niti jednom bio smjenjivan, što znači da sam časno i pošteno odradio sve funkcije.

Nositelj sam OPG-a (obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva) sa položenim certifikatom za ekološku proizvodnju u voćarstvu. Hobi mi je filatelija, numizmatika i astrologija. Sakupljač sam markica i novčića, te papirnatog novca. Ujedno napominjem da sam školovan na Političkoj akademiji HNS-a za vjećnika, te sam nositelj položenog certifikata na istoj akademiji.”

Natječaj prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

Općina Feričanci je provela natječaj prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države te se trenutno čeka potvrda nadležnog ministarstva o rezultatima. Izmjera K.O Gazije je pri samom kraju i rezultati su poslani u Zagreb na potvrdu novog i poništenje starog gruntovnog plana. Obavljen je i popis stanovništva 2011 god. sukladno zakonu.

Za potrebe obavljanja javnih radova na području Općine Feričanci je primljeno 10 djelatnika. U pripremi je i realizacija novog parkirališta za potrebe groblja jer trenutni kapaciteti ne zadovoljavaju potrebe mještana te se stoga stvaraju gužve i prometni zastoji na tom dijelu ceste na što uvelike utječe i svjetlosna signalizacija radi koje se u takvim uvjetima sporije odvija cirkulacija prometa od mjesnog groblja prema glavnoj prometnici u centru.

Izvršna vlast

OPĆINSKI NAČELNIK:

ANTUN GLAVAŠ

Feričanci, Kolodvorska 132 – Koalicija HDSSB – HNS

 

ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

MIRKO JURČEVIĆ

Feričanci, Ferićeva 85 – Koalicija HDSSB-HNS

Antun Glavaš

Načelnik Općine Feričanci je Glavaš Antun. Rođen u Beljevini 06.09.1946. Antun je završio strojobravarski zanat u Đurđenovcu. Godine 1968 ženi Feričančanku i dolazi živjeti u Feričance. Kao kandidat liste HDSSB,HNS i HSU nakon 16 godina HDZ-ove vladavine izabran u drugom krugu za Načelnika Općine Feričanci. Otac je dvoje djece i djeda dvije unuke. Prije ove funkcije  nije pripadao niti jednoj stranci.