Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zaštita okoliša

Zaštita okoliša na području Općine Feričanci

Zeleni otok

Izgradnjom zelenog otoka mještanima će se pružiti prilika svakodnevnog dovoza otpada, razvrstavanje u kontejnere i pravilno odlaganje otpada.

Redovan odvoz mješovitog otpada

Redovan odvoz miješanog otpada biti će svakog utorka u tjednu kroz cijelu godinu. O eventualnim promjenama mještani će biti pravovremeno obaviješteni.

Odvoz sortiranog otpada

Redovan odvoz sortiranog otpada biti će svaki zadnji petak u tekućem mjesecu. O eventualnim promjenama mještani će biti pravovremeno obaviješteni.

Prijava nepropisno odbačenog otpada

Sukladno odredbi čl. 36. st. 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13. i 73/17.) obveza Općine Feričanci je uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu, te uspostava sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada. Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu Općina Feričanci, Trg Matije Gupca 3, Feričanci ili na e-mail: vlastiti-pogon@opcina-fericanci.hr

Projekt sanacije odlagališta ”Strm breg”

Sve o projektu saniranja divljeg deponija neopasnog otpada ”Strm breg” na području Općine Feričanci pročitajte ovdje.

Skip to content