Zaštita okoliša

Zaštita okoliša na području Općine Feričanci

Zeleni otok

Izgradnjom zelenog otoka mještanima će se pružiti prilika svakodnevnog dovoza otpada, razvrstavanje u kontejnere i pravilno odlaganje otpada.

Redovan odvoz mješovitog otpada

Redovan odvoz miješanog otpada biti će svakog utorka u tjednu kroz cijelu godinu. O eventualnim promjenama mještani će biti pravovremeno obaviješteni.

Odvoz sortiranog otpada

Redovan odvoz sortiranog otpada biti će svaki zadnji petak u tekućem mjesecu. O eventualnim promjenama mještani će biti pravovremeno obaviješteni.

Prijava nepropisno odbačenog otpada

Sukladno odredbi čl. 36. st. 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13. i 73/17.) obveza Općine Feričanci je uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu, te uspostava sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada. Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu Općina Feričanci, Trg Matije Gupca 3, Feričanci ili na e-mail: [email protected]

Projekt sanacije odlagališta ”Strm breg”

Sve o projektu saniranja divljeg deponija neopasnog otpada ”Strm breg” na području Općine Feričanci pročitajte ovdje.