Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Javni poziv vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada

Temeljem članka 28. stavak 2. Zakona o postupanju  s nezakonito  izgrađenim zgradama (“Narodne novine” broj  90/11.) Općina Feričanci upućuje

JAVNI POZIV VLASNICIMA / INVESTITORIMA NEZAKONITO  IZGRAĐENIH ZGRADA RADI PODNOŠENJA ZAHTJEVA  ZA DONOŠENJE RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU.

Pozivaju se vlasnici /investitori  nezakonito izgrađenih  zgrada na području  Općine Feričanci (naselja Feričanci, Gazije, Valenovac i Vučjak Feričanački) da temeljem članka 7. Zakona o postupanju  s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne Novine broj 90/11) podnesu zahtjev za donošenje rješenja o  izvedenom stanju Upravnom odjelu  za prostorno  uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša  Osječko-baranjske županije, Našice, Pejačevićev trg  br. 7.

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju  može se podnijeti do 31 prosinca 2012 godine.

Skip to content