Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obavijest – ogrijev

OBAVJEŠTAVAJU SE KORISNICI ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB KOJI SE GRIJU NA DRVA DA SE JAVE U OPĆINU FERIČANCI RADI PODNOŠENJA ZAHTJEVA O OSTVARIVANJU PRAVA NA NAKNADU ZA TROŠKOVE OGRIJEVA SVAKIM RADNIM DANOM U VREMENU OD 08:00 DO 12:00 SATI.

SA SOBOM PONIJETI:
1. RIJEŠENJE CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB KOJIMA JE UTVRĐENA MINIMALNA NAKNADA
2. OSOBNA ISKAZNICA

Skip to content