Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Župan posjetio Motičinu i Feričance

Župan osječko-baranjski Vladimir Šišljagić održao je danas radni sastanak s vodstvima općina Donja Motičina i Feričanci. Prilikom posjete Donjoj Motičini, župan je istaknuo vrlo dobru dosadašnju suradnju s načelnikom Kovačevićem i Općinom, te naglasio kako Općina Donja Motičina nažalost spada u siromašne općine jer je prihod po stanovniku samo 618 kuna, a izvorni godišnji prihodi su 700.000 kuna. Svakako glavna novost sa današnjeg sastanka je izgradnja školske sportske dvorane u Donjoj Motičini. Naime županija još ove godine planira uložiti 100.000 kuna u projektnu dokumentaciju, tako da bi se uskoro mogla ostvariti velika želja i potreba djece i mještana ove općine.

Prostorije za rad motičkih udruga i mladih bit će osigurana u prostorijama koje se nalaze iznad škole, a prazne su već 7 godina. Unatoč većim potraživanjima, županija će za sanaciju domova i mrtvačnica na području općine osigurati samo po 10.000 kuna, a od izgradnje mrtvačnice u Gornjoj Motičini zasada nema ništa.  Županija se prihvatila pokroviteljstva maratona hrvatskih branitelja, čiji je glavni organizator općina Donja Motičina. Već duže vrijeme se proteže pitanje izgradnje ceste između Motičine i Seone, no još uvijek nisu riješeni imovinsko pravni odnosi. Župan je savjetovao načelniku da to što prije treba pokrenuti, jer županija u ovoj fazi nemože ništa učiniti. I župan Šišljagić i načelnik Kovačević izrazili su zadovoljstvo, što se unatoč krizi i smanjenim financijskim sredstvima u ovoj općini realizira mnogo toga. Dogovorena je plinifikacija sa HEP plinom, koja bi trebala biti gotova na jesen, projekt kanalizacije je pri završetku, a većina vodoopskrbe je završena, s tim da će se pojačano raditi na završetku vodovoda u Gornjoj Motičini.

U Općini Feričanci župan se sastao s načelnikom Antunom Glavašem i njegovim suradnicima te predstavnicima feričanačkih udruga i “Našičkog vodovoda”. Informirajući župana o stanju u općini, načelnik Glavaš istaknuo je kako mu je želja da osim redovnog funkcioniranja općine, rad u općini obilježe i kapitalne investicije za što je zatražio pomoć Županije. Od važnih investicija izdvojio je tako potrebu izgradnje komunalne baze, uređenje mjesnog trga, pomoć za eko-rasvjetu te za vodovodnu mrežu Valenovac. Nadalje, načelnik je izdvojio i potrebu izgradnje komunalne infrastrukture u poduzetničkoj zoni, izgradnju tribina na nogometnom igralištu, završetak pješačke staze u naselju Vučjak, financiranje grijanja crkve u Feričancima te izgradnju doma u Feričancima. Na sve nabrojano, župan je odgovorio kako je siguran da su sve to potrebe  feričanačke općine, no da postoji nesrazmjer između općinskog proračuna i svih ovih želja i potreba. Nažalost, i općinski proračun Općine Feričanci, poput svih drugih proračuna općina, gradova i županije, znatno je manji od prethodnih godina zbog cijele ekonomske krize. Županija može pomoći samo u dijelu svoje nadležnosti i to samo onoliko koliko može, s obzirom da su i njena proračunska sredstva u ovoj godini znatno smanjena. Župan je podsjetio da je Županija u prošloj godini iz svog proračuna Općini Feričanci proslijedila 850.000 kuna. U ovoj godini planira lokacijsku dozvolu od Valenovca do državne ceste, zastaim za društveni dom u Feričancima izdvojit će 15.000 kuna, a što se tiče pomoći u voodopskrbi, Općina Feričanci od Županije moče računati na 50 do 100.000 kuna . Što se tiče poduzetničke zone, Općina Feričanci  pomoć Županije može dobiti tek kad tamo poduzetnici pokrenu proizvodnju i ponude nova radna mjesta  – zaključio je danas župan.

Skip to content