Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – Rekonstrukcija i dogradnja društvenog doma Feričanci