Javni oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme