Oglas za prikupljanje ponuda za obavljanje poslova košnje trave i zelenila na bankinama uz nerazvrstane ceste i poljske puteve na području Općine Feričanci