Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Feričanci za razdoblje 01.01. – 30.06.2017.