POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE FERIČANCI ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.06.2019. g.