Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništu RH na području Općine Feričanci – javni uvid