Realizacija proračuna – 2015. – Od 01.01.2015. do 30.06.2015.